یک روز ، یک جمله ...

امروز به هر کاری که قراره انجام بدی، باور داشته باش

28 فروردين

این بخش به عنوان آخرین بخش از این سری آموزشی می باشد. در ادامه با ما همراه باشید...

10 فروردين

در این بخش می خواهیم به شرح Always On بپردازیم. این راهکار به عنوان یک راه حل در جهت پیاده سازی همزمان DRP و HA می باشد.

25 اسفند

در این بخش می خواهیم به شرح Database Mirroring بپردازیم. این راهکار به عنوان یک راهکار در جهت ایجاد یک DRP می باشد.

10 اسفند

در این بخش می خواهیم به شرح سرویس کلاسترینگ ویندوز ب