یک روز ، یک جمله ...

امروز به هر کاری که قراره انجام بدی، باور داشته باش

09 تیر

همانطور که در بخش واژه شناسی محیط مجازی بیان شد، برخی از واژگان مربوط به بخش فضاهای ذخیره سازی اطلاعات می باشند.

خبرنامه

برای دریافت جدیدترین خبرهای سایت در خبرنامه عضو شوید